КАРТИЧКА ЗА ЛОЈАЛНОСТ

Продавница на Логона во Скопје-Центар

Со еднократно купени производи во вредност од 3.500 ден. или повеќе, можете да добиете картичка за лојалност со попуст од 10 %.
Со купени производи во текот на еден месец со вредност од:
– 5.000 ден. или повеќе, можете да добиете картичка за лојалност со попуст од 15 %.
– 10.000 ден. или повеќе, можете да добиете картичка за лојалност со попуст од 20 %.
Со приложување на оваа картичка за лојалност, ќе го добиете соодветниот попуст при купување на производи во продавницата на LOGONA во Скопје-Центар (тел.078/288-504).
Попустот од картичката не може да се примени за производи кои се на попуст.