КАРТИЧКА ЗА ЛОЈАЛНОСТ

Продавница на Логона во Скопје-Центар

Со купени производи во вредност од 3.000 ден. или повеќе во текот на еден месец, во продавницата на LOGONA во Скопје-Центар (тел.078/288-504) или преку оваа веб-страница, можете да добиете картичка за лојалност.
Со приложување на оваа картичката за лојалност при купување на производи во продавницата на LOGONA во Скопје-Центар ќе добиете попуст од 10 %.