компанија

ЈАСС ДООЕЛ
бул. „АСНОМ“ бр.18 локал 2 Скопје
ЕДБ: MK4030001418107, МБ: 5531705

Корисничка поддршка за Е-Продавница: logona.mk
тел. 02/240-30-30 (понеделник-петок од 09 до 16 часот); е-пошта: info@jass.com.mk