550 ден

  • 24 часа свежина
  • Без соли на алуминиум
  • Долготрајна заштита
Количина: 50 ml