Политика за испорака на производи

Од оваа веб страницата може да се нарачаат/купат производи за испорака само во Македонија. Доколку одберете земја на испорака различна од Македонија, нарачката нема да биде завршена, односно производите нема да бидат испорачани.

Испораката на производите се извршува на адресата која купувачот ја определил во нарачката, по претходна проверка на нарачката од наша страна преку телефонскиот број наведен во нарачката. При предавање на производите купувачот или трето лице ја потпишуваат испратницата и другите пропратни документи. Под трето лице се подразбира лице кое не наведено во нарачката но го прима производот на наведената адреса при извршување на нарачката.

При приемот на производите примачот е должен да ги провери производите за евентуални оштетувања при транспортот и да провери евентуален недостиг на некој производ. Доколку се констатира некој од предходно наведените недостатоци примачот е должен веднаш да пријави рекламација.

Трошоците за испорака:
– за нарачка со вредност поголема од 1.500 денари ИСПОРАКАТА Е БЕСПЛАТНА.
– за нарачка со вредност помала од 1.500 денари се наплаќа 120 денари.

Динамиката на испорака ќе зависи од начинот на испорака кој сте го избрале. Доколку нарачката е направена по 12 часот (од понеделник до петок), истата ќе биде процесирана од наша страна наредниот работен ден. Доколку нарачката е направена во сабота, недела или во друг неработен ден, оваа процедура започнува од првиот нареден работен ден. Во рокот на испорака не се пресметува саботата, неделата и неработните денови.

Соработуваме со повеќе компании за испорака на пратки, кои вршат достава во рок од 2 до 5 работни дена на целата територија на Р. Македонија. Во недела и за празници не се доставуваат пратките.

Во случај кога:
– купувачот не е достапен на телефонскиот број наведен во нарачката, или
– купувачот не е дома и не е достапен за доставување на нарачката во договорениот термин и на наведената адреса, или
– производот го нема на залиха,
се ослободуваме од обврската да ги испорачаме производите наведени во нарачката.

Точниот телефонски број е задолжителен податок при правење нарачка.

Производите се резервирани за испорака по добиена нарачка од страна на Купувачот.

Во никој случај ЈАСС ДООЕЛ не прифаќа одгововорност за било кои задоцнети испораки.

Објави на промени:

Доколку има некои промени во нашата Политика за испорака на производи, истите ќе бидат наведени тука и на други места за кои сметаме дека се соодветни.